Hur fixar jag HP-skrivarfel 0x6100004a?

Vissa användare ser det fel budskap 0x6100004a på skärmen på deras HP-skrivare när de försöker använda den. Detta problem är inte begränsat till en viss modell och bekräftar att det påverkar modellerna 6962 6968, 6830 och 6810 (det kan finnas andra modeller som beter sig på liknande sätt).

Vad orsakar HP-fel 0x6100004a

 • Fast programvarufel - Efter långvariga användningsperioder eller efter ett oväntat maskinavbrott kan du uppleva en maskinomfattande utskriftsfrysning som slutar utlösa just denna felkod. För att åtgärda det måste du återställa hela utskriftsmekanismen (detta är skrivarens motsvarighet till strömcykling).
 • Tilltäppta öppningar och kontakter för bläckpatroner - Du kan också se detta skrivarfel på grund av en blockering i patronkontakterna eller ventilerna. Om detta scenario är tillämpligt bör du kunna lösa problemet genom att rengöra alla bläckpatronkontakter och ventiler och sedan installera om dem en efter en för att avgöra om en specifik orsakar problemet.
 • Transportbegränsningar orsakade av fastnat papper - Pappersstopp kan också vara ansvarig för 0x6100004a-felet. Under vissa omständigheter kan restpapper hindra vagnen från att röra sig fritt över skrivarens bredd. I det här fallet bör du undersöka genom att öppna luckan till bläckpatronerna och ta bort eventuella främmande föremål som kan orsaka blockeringen.

Metod 1: Återställ hela utskriftsmekanismen

Det universella felsökningssteget som vanligtvis rekommenderas av HP-tekniker om tryckmaskinen vägrar att arbeta längre är att återställa hela utskriftsmekanismen. Att utföra den här åtgärden kräver inte att du är tekniskt kunnig och kommer inte att utsätta din maskin för några risker för att den skadas ytterligare.

På skrivare motsvarar det att återställa utskriftsmekanismen att utföra en motorcykelprocedur på datorer och spelkonsoler. Många drabbade användare har bekräftat att åtgärden löstes efter att de utfört stegen nedan.

Här är en snabb steg-för-steg-guide för återställning av utskriftsmekanismen:

 1. Vrid skrivaren (om den inte redan är på) och vänta tills startsekvensen är klar.

  Obs! Om du hör något ljud väntar du tills skrivaren går i viloläge och blir tyst innan du fortsätter med nästa steg.

 2. Koppla bort nätsladden från skrivarens baksida (medan skrivaren är påslagen men i viloläge). När strömmen har stängts av tar du bort nätsladden från vägguttaget.
 3. Vänta i 60 sekunder eller mer innan du sätter tillbaka strömsladden i vägguttaget. Anslut sedan nätsladden på baksidan av skrivaren.
 4. Sätt på skrivaren och vänta tills den är klar med sin första uppvärmningsperiod.
 5. När skrivaren blir tyst och går i viloläge, försök att skriva ut något och se om problemet nu är löst.

I det hamnar det fortfarande med att visa samma 0x6100004a-  fel när du försöker skriva ut något, gå ner till nästa möjliga fix nedan.

Metod 2: Rengöring av bläckpatronens öppningar och kontakter

Som det visar sig kan det hända att du ser felkoden 0x610004a på din skrivare på grund av en blockering i kassettkontakterna eller ventilerna. Om detta scenario är tillämpligt bör du kunna lösa problemet genom att rengöra bläckpatronens kontakter och ventiler och sedan installera om dem en gång för att avgöra om en viss patron orsakar felmeddelandet.

Viktigt: Den här metoden är lite mer avancerad och kan skada några ytterligare skrivarkomponenter om de inte utförs korrekt. Om din skrivare är under garanti, ta den till en specialiserad tekniker eftersom stegen nedan kan sluta upphäva din garanti.

Om du är beredd att gå igenom den här möjliga lösningen är det här du behöver:

Förutsättningar

 • En stift (används för att rengöra alla igensatta ventiler)
 • En luddfri trasa (används för allmän rengöring)
 • En torr bomullspinne (används för allmän rengöring)
 • Destillerat eller vatten på flaska - Använd inte kranvatten eftersom det kan innehålla föroreningar som kan skada skrivhuvudet.

Här är vad du behöver göra för att rengöra bläckpatronens öppningar och kontakter:

 1. Stäng av skrivaren helt och vänta i 60 sekunder eller mer innan du börjar proceduren.
 2. Titta på ventilationsområdet på varje patron (på komponentens ovansida) och se om du märker några igensatta ventiler.
 3. Om någon av dina patroner har igensatta ventiler, använd stiften för att rengöra dem så mycket du kan.
 4. Använd sedan en luddfri trasa för att torka bort allt ansamlat bläck och skräp på bläckpatronens kopparkontakt.
 5. Upprepa stegen ovan för att rengöra bläckpatronens kontakter.
 6. Använd en luddfri pinne för att torka av allt ansamlat bläck eller skräp på den kopparfärgade kontakten på skrivhuvudet.
 7. Sätt tillbaka var och en av patronerna som du just rengjorde försiktigt i öppningen och tryck sedan ner bläckpatronen tills den snäpper på plats.

  Obs! Det är mycket viktigt att du ser till att varje färgad fack på bläckpatronen matchar den färgade pricken på vagnen.

 8. Stäng luckan till bläckpatronerna och strömförsörj skrivaren igen.
 9. Upprepa åtgärden som tidigare orsakade 0x6100004a-  felet och se om problemet nu är löst.

Metod 3: Säkerställa att transport inte är begränsad

Som det visar sig är ytterligare ett scenario som kan sluta utlösa 0x6100004a- felet ett problem som underlättas av pappersstopp. I det här fallet bör du fortsätta genom att se till att vagnen rör sig fritt över skrivarens bredd.

Tänk på att detta bara kan undersökas genom att öppna luckan till bläckpatronerna och göra några manuella undersökningar (ficklampa eller annan belysningsenhet krävs).

Flera användare som befann sig i en liknande situation har bekräftat att stegen nedan till slut gav dem möjlighet att lösa felmeddelandet och skriva ut normalt.

Här är vad du behöver göra:

 1. Slå på skrivaren och vänta tills den går in i viloläge (när den blir tyst).
 2. Öppna luckan till kassetten (medan skrivaren är påslagen) och koppla bort nätsladden från skrivarens baksida. Dra sedan ut nätsladden från strömkällorna (troligen ett vägguttag).

  Obs! Det är mycket viktigt att du drar ur nätkabeln eftersom du fortsätter genom att röra vid pappersmatningsmekanismen. Om du gör detta elimineras risken för elektrisk stöt.

 3. Använd din ficklampa för att kontrollera om det finns pappersrester eller föremål som kan begränsa vagnens rörelse. Ta bort dem om du hittar något som kan orsaka problem.

  Obs! Var försiktig när du tar bort papper som har fastnat. Se till att du även kontrollerar rullarna och brunnarna med avseende på sönderrivna bitar som fortfarande finns kvar i skrivaren. Om du lämnar några kvarvarande objekt kan ytterligare störningar uppstå.

 4. När du lyckats ta bort löst papper och hinder som du hittat, stäng bläckpatronens åtkomstlucka och anslut nätkabeln till skrivarens verklighet och sätt sedan tillbaka strömsladden i eluttaget.
 5. Se om den här proceduren gjorde det möjligt för dig att åtgärda problemet genom att försöka starta en annan utskriftsåtgärd och se om 0x6100004a- felet fortfarande inträffar.

Om samma problem kvarstår, gå ner till nästa möjliga fix nedan.

Metod 4: Kontakta HPs support

Om ingen av metoderna ovan har tillåtit dig att åtgärda problemet är det mycket troligt att du inte kommer att kunna åtgärda problemet själv. I det här fallet är det bästa sättet att komma i kontakt med en HP-tekniker (via telefonsupport) och låta honom göra felsökningen åt dig.

Här är en snabb guide för att komma i kontakt med en HP-tekniker:

 1. Besök den här länken ( här ) från din standardwebbläsare. Klicka sedan på Skrivare i listan över produkttyper.
 2. Ange sedan skrivarens serienummer i rätt ruta och klicka på knappen Skicka .
 3. När din produkt har identifierats fyller du i nästa formulär och klickar på HP-kontaktformulär> Hämta telefonnummer.
 4. Kom i kontakt med HP-tekniker och följ instruktionerna för att felsöka och identifiera problemet med din skrivare.
Taggar hp Skrivarfel