Fix: Roku-felkod 003

Användare upplever felkoden 003 när de använder Roku eftersom enheten inte kan uppdatera programvara även om den är ansluten till internet. I vissa fall hänvisar fel 003 också till situationen när du inte kan ansluta till flera kanaler med en internetanslutning. Det finns två huvudskäl till varför du inte kan uppdatera din Roku-enhet; antingen är servrarna i backend nere / undergår underhåll eller så har Roku svårt att upprätta en anslutning till nätverket. Detta kan hända även om du visar att du är ansluten till internet ordentligt.

För de användare som inte vet vad Roku är är det en typ av strömmande spelare som tillåter användare att titta på TV och få tillgång till ett stort antal innehåll. Den har gratis innehåll som du kan titta utan kostnad men förutom de konventionella kanalerna är denna plattform känd för att erbjuda kvalitetsinnehåll till ett lägre pris.

Vad orsakar Roku Error Code 003?

Felkod 003 låter dig inte uppdatera Roku och har mestadels att göra med internetanslutningen med din trådlösa router. I detalj är några av anledningarna till att detta fel kan uppstå:

  • Det finns ett problem med protokoll för nätverkssäkerhet . Detta borde inte vara fallet helst eftersom säkerhetsprotokoll är något som ingen enhet har problem. Men tyvärr är Roku inte förtjust i AES-protokollet.
  • Roku genomgår serverproblem i sin backend. Detta har varit mycket vanligt tidigare.
  • Enheten uppdateras inte till den senaste versionen . Roku-teamet släpper flera uppdateringar över en tidsperiod för att antingen lägga till nya funktioner eller ta bort problem.

Innan du fortsätter med att implementera lösningarna, se till att du har en bra internetanslutning tillgänglig som är utan begränsning av några proxyservrar eller brandväggar.

Lösning 1: Kontrollera Roku-serverstatus

Innan vi går vidare till att ändra dina nätverksinställningar, är det klokt att kontrollera om Roku genomgår problem i dess backend med servrarna. Om servrarna är nere eller underhålls finns det inget du kan göra som får dig att ansluta.

Du kan kontrollera olika relaterade forum och internet för att se om andra användare inte heller kan ansluta. Om du ser en trend betyder det förmodligen att det finns något problem med Roku-servrar. I det här fallet väntar du tills tjänsterna släpps och försöker ansluta igen.

Lösning 2: Ändra nätverkssäkerhetsprotokoll

Som tidigare nämnts är Roku inte förtjust i AES-protokoll implementerade i nätverkssäkerheten. Det fanns flera fall där Roku vägrade att uppdatera / ansluta bara på grund av vilken typ av protokoll som används i nätverket. Vi kan försöka ändra protokollet och se om det löser problemet. Se till att du ändrar nätverkets säkerhetsinställningar på egen risk.

  1. Öppna routerns inställningar och öppna dess IP-adress. Denna adress finns oftast på baksidan av routern eller finns i dess dokumentation. Det är ungefär som '192.168.8.1'.
  2. När du är i inställningarna, navigera till Trådlöst eller Säkerhet och se till att säkerhetsläget inte är inställt som AES på något sätt. Det kan vara WPAK2-PSK (TKIP).
  1. När du har ändrat säkerhetsmetoden kan du försöka ansluta från din Roku till nätverket med de nya inställningarna implementerade. Kontrollera om problemet är löst.

Lösning 3: Använda Ethernet-kapacitet

Vissa Roku-enheter har funktionen att ansluta till nätverket med både trådlöst och trådbundet. Om du försöker ansluta trådlöst och uppdatera kan du växla till kabelanslutet och sedan försöka ansluta igen. Du kan ansluta ena änden av kabeln till routern och den andra till Roku. Se bara till att din router fungerar som förväntat.

Du kommer att behöva en LAN-kabel för att ansluta Roku till din router. Vanligtvis innehåller varje router en LAN-kabel i förpackningen. Anslut bara kablarna i portarna i båda och kontrollera om felmeddelandet är löst.